1
CARTRIDGE FILTER

Oil filter ไส้กรองน้ำมัน

ลดการสะสมของสิ่งเจือปนที่มีขนาดตั้งแต่ 0.1ไมครอนขึ้นไป ในผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์ ปราศจากสารปนเปื้อน รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์สำคัญต่างๆ ลดระยะเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร และลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันและก๊าซ

**สามารถกำหนดขนาด และวัสดุในการสั่งผลิตได้**

CARTRIDGE FILTER

Suction oil filter ไส้กรองน้ำมันขาดูด

เป็นระบบตัวกรองของเหลวที่มีประสิทธิภาพในการดึงอนุภาคของแข็งต่างๆ สิ่งเจือปน จากของเหลว สามารถกำจัดอนุภาคของแข็งที่มีขนาดตั้งแต่ 0.1ไมครอนขึ้นไป รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์สำคัญต่างๆ ลดระยะเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร และลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันและก๊าซ

**สามารถกำหนดขนาด และวัสดุในการสั่งผลิตได้**

CARTRIDGE FILTER

Air filter ไส้กรองอากาศ

เหมาะสำหรับการกรองฝุ่นละเอียดในอากาศ ตั้งแต่ 0.1 ไมคอนขึ้นไป สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์สำคัญต่างๆ ลดระยะเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร และลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม

**สามารถกำหนดขนาด และวัสดุในการสั่งผลิตได้**