CONE STRAINER

หรือ Strainer Witch Hat Filter คือ ไส้กรองทรงกรวยที่อยู่ในระบบของน้ำทิ้ง ระบบส่งน้ำ ในอุตสาหกรรมเคมี ทำหน้าที่กักเก็บสิ่งสกปรกหรือเศษโลหะ ปนเปื้อนที่ไหลผ่านภายในวาล์ว

**สามารถกำหนดขนาด รูปแบบ และวัสดุในการสั่งผลิตได้**